Librería – Distribuciones

Caracterització ecològica d'ambients aquàtics i terrestres. Casos pràctics a les Illes Balears

REF 978-84-16198-65-8
9.50€
Disponible
1
Información del producto

Título: Caracterització ecològica d'ambients aquàtics i terrestres. Casos pràctics a les Illes Balears
Autor: Tomàs Bosch Llull
Género: Impacto social de las cuestiones medioambientales
ISBN: 978-84-16198-65-8
Fecha de publicación: 1/1/2014
Páginas: 70
Precio: 10

Sinopsis:

L’anàlisi ecològica d’un ambient aquàtic requereix l’obtenció de mostres sobre les quals es duran a terme tota una sèrie de determinacions. El primer punt a considerar és el lloc i el moment en què s’obtindran les mostres o es realitzaran les determinacions de paràmetres in situ. Per aquest motiu, el disseny d’una investigació ecològica requereix la selecció prèvia d’una o més estacions de mostratge significatives, per a tal d’obtenir-ne una informació de les caracterísitiques definitòries de l’ambient i de la variació d’aquestes en l’espai. Al mateix temps, s’ha de considerar la possible variació de les caracterísitiques depenent de l’època de l’any.


L’objectiu serà, doncs, la caracterització de diferents masses d’aigua, i observar una evolució al llarg de l’espai i del temps dels paràmetres físics, químics i biològics mesurats.


Reseñas:Guardar este producto para más tarde